System sprzedaży biletów Krakowskiego Teatru Komedia

MĄŻ I ŻONA - Aleksander Fredro

Data i godzina spektaklu Miejsce spektaklu Adres
2018-03-17 19:00 Kopalnia Soli „Wieliczka”- Komora J. Haluszki ul. Daniłowicza 10, 32-020 Wieliczka, Komora J. Haluszki - 135 metrów pod ziemią. Zjazdy do podziemi kopalni Szybem M. Daniłowicza. Rozpoczęcie zjazdów na godzinę przed spektaklem.
Obsada: Aneta Gierat, Natalia Pietrasz,
Jan Korwin-Kochanowski, Maciej Luśnia

Twoje dane

Kup bilet

Wybierz ilość biletów

Łącznie 0 szt.
Koszt 0,00

Zostało 36 biletów.

Administratorami danych osobowych, w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z późn. zm.), pozyskiwanych za pomocą niniejszej strony internetowej jest Krakowski Teatr Komedia sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Obrzeżnej 5a/19, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000592643, NIP 5213716558, REGON: 363313686 o kapitale zakładowym w wysokości 90 000 złotych, wpłaconym w całości.