System sprzedaży biletów Krakowskiego Teatru Komedia

MAŁŻEŃSTWO WE FRANKACH SZWAJCARSKICH

Data i godzina spektaklu Miejsce spektaklu Adres
2018-03-16 19:00 RESTAURACJA AVANGARDA Warszawa, ul. Czackiego 3/5, sala A
Obsada: Julita Kożuszek, Renata Pałys, Jan Jakub Należyty, Jan Korwin-Kochanowski

Twoje dane

Kup bilet

Wybierz ilość biletów

Łącznie 0 szt.
Koszt 0,00

Zostało 40 biletów.

Administratorami danych osobowych, w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z późn. zm.), pozyskiwanych za pomocą niniejszej strony internetowej jest Krakowski Teatr Komedia sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Obrzeżnej 5a/19, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000592643, NIP 5213716558, REGON: 363313686 o kapitale zakładowym w wysokości 90 000 złotych, wpłaconym w całości.